Pyöreän pöydän keskustelut

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on yhteistyössä muiden viranomaisten sekä toimialansa järjestöjen ja vastaavien muiden toimijoiden kanssa edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista.

Lapsiasiavaltuutettu järjestää pyöreän pöydän keskusteluja lapsen oikeuksiin liittyvistä ajankohtaisista teemoista. Pyöreän pöydän keskusteluun kutsutaan laaja-alaisesti kulloinkin käsiteltävänä olevan teeman asiantuntijoita, jotka edustavat muun muassa viranomaisia, järjestöjä ja lapsen oikeuksiin liittyvää tutkimusta.

 

25.4.2019Häirintä ja hyväksikäyttö lasten ja nuorten harrastustoiminnassa
24.4.2019Koulukotien kehittäminen
13.2.2019Työelämään tutustumis- eli TET-jaksot koulussa
4.2.2019Lapsuudentutkimuksen metodologia
27.10.2018Vankien lasten yhteydenpito vankilassa olevaan vanhempaan
25.9.2018Maahanmuuttajataustaisten lasten ojentautumismatkat vanhempien kotimaahan
10.9.2018Lapsibudjetoinnin kehittäminen
29.5.2018Sisäkorvaistutteen saaneen lapsen oikeus viittomakieleen
13.11.2017Lapsen itsemääräämisoikeus sukupuoleen
16.10.2017Lapsiperheiden asumisen ongelmat
9.6.2017Saamelaislasten kielelliset oikeudet kotiseutu-alueen ulkopuolella
2.5.2017Lapsiperheiden köyhyys
7.3.2017Lasten liikuntaseuratoiminta
8.11.2016Lasten osallisuus
12.5.2016Intersukupuoliset lapset ja hoitokäytännöt
14.3.2016Lapsen oikeus hyvään kuolemaan – pyöreän pöydän keskustelu lasten saattohoidosta
19.1.2016Keski-Suomen lapsiasiafoorumi
22.6.2015Tyttöjen ympärileikkaus ja poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus
16.12.2014Lapsi erotilanteissa – toteutuuko lapsen etu?

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.