13.4.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi
11.4.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
4.4.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys ja tiedejaostolle sekä kunta- ja terveysjaostolle
29.3.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto ministeriöiden tulevaisuuskatsaukseen
26.3.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto Opetushallituksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusoppaasta lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille
16.3.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkostolle kansainvälisistä adoptioista
16.3.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi
9.3.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kudoslain muuttamisesta
6.3.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto Euroopan lapsiasiavaltuutettujen verkostolle lasten mielenterveyspalveluista
2.3.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto EN; Kansalaisyhteiskunnan toimitilaa edistävät ja suojelevat hyvät käytännöt
1.3.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi digitaalisten
28.2.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriön hyvien käytäntöjen työryhmälle; lapset rikoksen uhrina
27.2.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sisäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta turvatoimiksi Maahanmuuttovirastossa
15.2.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle lasten vuoroasumisesta
18.1.2018(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle valtion 5. ja 6. määräaikaisraportin luonnoksesta

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.