Sisältöön      

Ajankohtaista

Suomen ensitietomalli valmistelussa

Tavalla, jolla  tieto lapsen vammaisuudesta tai sairaudesta kerrotaan ensimmäistä kertaa, on suuri merkitys. Irlannissa virallisen aseman vuonna 2012 saanut suositus Informing Families of their child´s disability - National Best Practice Guidelines on käännetty suomeksi. Järjestö- ja viranomaistoimijoista koostuva Ensitietoverkosto haluaa Suomeen tuomallaan ensitietomallilla edistää ensitiedon antamisen laatua ja yhdenvertaisuutta Suomessa. Irlannissa suositus on käytössä kaikissa sairaaloissa, joissa hoidetaan lapsia. Suositus on laadittu laajan tutkimustyön pohjalta ja se perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. - Tavoitteena on, että lähivuosina Suomessa on käytössä Suomeen hyvin soveltuva ensitietomalli. Ammattilaiset tarvitsevat tässä tukea, totesi lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila, joka toimi 12.2. puheenjohtajana Irlannin ensitietomallin suomennuksen julkistusseminaarissa.
Julkaisu: /Ensitieto_suomennos_Irlanti.pdf

Lapsiasiavaltuutettu tapaa Keski-Suomen väkeä

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vieraili torstaina 5.2. Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnassa kertoen muun muassa lasten hyvinvoinnin kansallisista indikaattoreista. Perjantaina 6.2. Kurttila puhuu maakunnallisessa varhaiskasvatuksen erityisopettajien työkokouksessa.

STM:n väkeä vierailulla

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sosiaali- ja terveyspalvelu-osaston (STO) sosiaalipalveluryhmän (SOPA) virkakuntaa teki vierailun Keski-Suomeen käyden myös lapsiasiavaltuutetun toimistolla, jossa he kuulivat lapsiasiavaltuutetun toimiston työstä, Lapsen oikeuksien sopimuksesta, lasten osallisuudesta ja lapsille suunnatusta lapsen oikeuksien viestinnästä sekä lapsivaikutusten arvioinnista ja lapsibudjetoinnista. Toimistomme kiittää tätä ahkeraa virkakuntaa vahvasta yhteisestä työstä!

Lapsiasiavaltuutettu tapaa Pohjoismaiden Ynnien johdon

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila tapaa lauantaina
24.1.  Pohjoismaiden NNKY- ja  NMKY-järjestöjen  kansalliset puheenjohtajat ja pääsihteerit keskustellen heidän kanssaan aiheesta "Safety  and security in our actions and activities". Ynni on kansainvälinen kristillisekumeeninen liike, joka sai alkunsa Englannissa vuonna 1844. Kyseessä on maailman suurin ei-poliittinen nuorisoliike, jonka parissa toimii maailmanlaajuisesti noin 48 miljoonaa ihmistä yli 11000 paikallisjärjestössä. Liikkeessä on mukana 720000 vapaaehtoista ja sillä on palveluksessaan noin 96000 työntekijää.

Lapsiasiavaltuutettu vierailee Oulussa

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila puhuu 21.1. Oulussa "Muutos. Nyt  Lapset Puheeksi" -seminaarissa tuoden esille lasten hyvinvointia uhkaavia ja tukevia tekijöitä. Lapset Puheeksi -toimintakokonaisuus perustuu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliiton kuntien allekirjoittamaan Hyvinvointisopimukseen. Toimintakokonaisuus tarjoaa kunnille mahdollisuuden rakentaa palvelurakenteet, joiden avulla voidaan edistää lasten ja perheiden hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä vanhempia kohdanneiden ongelmien ylisukupolvinen siirtyminen. Kurttila tutustuu päivän aikana myös Oulun ensi- ja turvakoti ry:n toimintaan.
Tiedote

Lapsille oma liputuspäivä!

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan puheenjohtama Lapsen oikeuksien viestinnän ja kansainvälisen lapsipolitiikan työryhmä juhlisti sisäministeri Päivi Räsäsen eilistä päätöstä viedä eteenpäin YK:n lapsen oikeuksien päivää viralliseksi liputuspäiväksi. Kiitos!

Lapsiasiavaltuutettu kirkon kasvatuksen päivillä

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila osallistuu  14.1. Suomen
ev.lut kirkon Kasvatuksen päiville puhuen aiheesta ”10–14 -vuotiaat seurakunnan voimavarana”. Puhujana aiheesta on myös Mikkelin piispa Seppo Häkkinen. Lapsiasiavaltuutettu nostaa esille lasten tarpeen löytää ajatuksilleen osoitetta, saada palautetta vertaisryhmästä, mutta myös yhteiskunnasta muutoin: ”Osallisuus on vuorovaikutusta, osallisuus on oppimista ja dialogia, osallisuus on vastakohtaa yksin suorittamiselle. Ilman näitä mikään yhteisö ei voi olla vahva.”

Lapsiystävällistä uutta vuotta!

Lapsiasiavaltuutetun toimisto toivottaa hyvää uutta vuotta! Tehdään yhdessä Suomesta vielä lapsiystävällisempi yhteiskunta vuonna 2015.

Lapsiasiavaltuutettu itsenäisyyspäivänä Orimattilassa ja Linnassa

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila puhuu itsenäisyyspäivänä 6.12. Orimattilan kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa. - Yhteiskunnan kestävyys perustuu huolenpitoon lapsista. Meillä on oltava tahtoa investoida lapsiin. Se on moraalisesti kestävää ja taloudellisesti viisasta. Taloudellinen tiukkuus vaatii keskittymistä oleelliseen, tutkittuun tietoon perustuvasti. Suomella on oltava kunnianhalua olla ihmiskunnan kehityksen kärjessä lasten hyvinvointiin liittyen. Pääsemme pitkälle, kun keskitymme erityisesti varhaiskasvatukseen. Siitä on myös vientituotteeksi, toteaa Kurttila.
Varhaiskasvatuksesta Suomen seuraava ylpeyden aihe >

Lapsiasiavaltuutettu Kurttila osallistuu itsenäisyyspäivän iltana puolisonsa kanssa tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle Linnassa.  

Professori Kirsten Sandberg Suomessa

YK:n lapsen oikeuksien komitean puheenjohtaja Kirsten Sandberg vieraili 4.12. Suomessa. Eduskunnassa pidetyssä seminaarissa professori Sandberg alusti lapsen edun käsitteestä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. Puheenvuoroa seuranneessa paneelissa lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila korosti paikallisen päätöksenteon eli kuntien merkitystä lasten perus- ja ihmisoikeuksien toteuttajina. Kurttila korosti, että YK:n lapsen oikeuksien komitean olisi tarpeen tunnistaa sopimusraportoinnissa kuntien asema nykyistä paremmin. Lisäksi Kurttila korosti työmarkkinajärjestöjen ja elinkeinoelämän saamista mukaan lapsen oikeuksien edistämiseen. Sandberg kertoi, että YK:n lapsen oikeuksien komitea valmistelee parhaillaan yleiskommentin antamista lapsista yhteiskunnallisten investointien kohteena, mikä liittyy muun muassa sopimusvaltioiden budjetointiin.

Ministeri Rinne lapsiasianeuvottelukunnassa

Lapsiasiasiavaltuuten puheenjohtama, laajasti eri sidosryhmiä edustava, lapsiasianeuvottelukunta kokousti 26.11. Helsingissä. Valtiovarainministeri Antti Rinne alusti neuvottelukunnalle talouden näkymistä ja tarpeesta parantaa lapsiasioiden valmistelua. Neuvottelukunta käsitteli myös muun muassa lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin kehittämistä, valtioneuvoston tulevaisuusselontekoa ja ministeriöiden tulevaisuuskatsauksia, lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanon arviointia sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamista. Neuvottelukunta kokoontuu vuodessa neljä kertaa ja sen sihteerinä toimii Suomen Unicef.

Peruspalveluministeri Huovinen kylässä

Peruspalveluministeri Susanna Huovinen vieraili 24.11. lapsiasiavaltuutetun toimistolla. Ministeri tapasi toimiston henkilökuntaa, jonka kanssa keskustelua käytiin muun muassa lapsivaikutusten arviointiin, lasten kuulemiseen, ehkäisevään perhetyöhön ja moniammatilliseen työotteeseen liittyen. Lapsiasiavaltuutetun toimisto sekä sosiaali- ja terveysministeriö tekevät vahvaa yhteistä työtä. Ministeriä ilahdutti laulullaan Kypärämäen koulun 5-luokkalaisten musiikkiluokan kuoro.

Tietoisuutta lapsen oikeuksista parannettava

YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää 25 vuotta Lapsen oikeuksien päivänä. Lapsen oikeuksien sopimuksen kansallinen yhteistyöverkosto on laatinut 25-vuotistaipaleesta kannanoton. 

Neljännesvuosisadan jälkeenkin on vielä paljon tehtävää. Lasten oikeudet eivät toteudu yhtäläisesti. Lasten hyvinvointi on aiempaa jakautuneempaa. Vaikka suuri enemmistö suomalaisista lapsista ja nuorista voi hyvin, parannettavaa on esimerkiksi tasavertaisten palveluiden saatavuudessa, lapsinäkökulman huomioon ottamisessa päätöksenteossa sekä ylipäänsä lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuuden lisäämisessä. 

Kansallinen yhteistyöverkosto painottaa lapsen edun huomioimisen merkitystä kaikissa lapsia koskevissa ja heihin vaikuttavissa toimissa. Lähes kaikilla yhteiskunnallisilla päätöksillä on vaikutusta lapsiin ja nuoriin. Lapsivaikutuksia tulisi arvioida ja ennakoida huomattavasti nykyistä enemmän ja paremmin.

Lue kannanotto > 

Lapsiasiavaltuutettu Oulusta Strasbourgiin

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila puhui 11.11.2014 Oulun yliopistolla "Syrjäytymisestä osallisuuteen - miten edistämme lasten ja nuorten hyvinvointia?" -seminaarissa. Kurttila totesi, että lapsille syrjäytyminen on erityisesti yksinäisyyttä, kaverisuhteiden puuttumista, kun taas aikuisten arvioissa korostuvat koulutuksen ja työelämän ulkopuolisuus. Syrjäytymisen ehkäisyssä Kurttila kannustaa kuulemaan lasten ja nuorten arvioita tehokkaista toimista sekä yhteiskuntana luottamaan vahvoihin universaaleihin palveluihin, joissa kohtaamme kaikki lapset ja perheet. Oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tuki neuvoloissa on Kurttilan mukaan liian monissa kunnissa laiminlyöty. Kurttila vieraili myös Oulun Lyseon lukiossa, josta hän kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 1997. Kurttila puhui opiskelijoille korostaen oppimista epäonnistumisen ja epävarmuuden sietämiseen sekä kaveri- ja perhesuhteiden merkitykseen. Keskiviikkona Kurttila matkaa Strasbourgiin, jossa työnsä käynnistää Euroopan neuvoston työryhmä "The Committee of Experts on the Council of Europe Strategy for the Rights of the Child 2016-2019", jossa lapsiasiavaltuutettu toimii Suomen edustajana.
"The Committee of Experts on the Council of Europe Strategy for the Rights of the Child 2016-2019"

Lapsiasiavaltuutettu Jämsässä

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vierailee 4.-5.11. Jämsässä. Kurttila tutustuu James Koskisen vapaapäivä -hankkeeseen sekä puhuu Jämsän Seudun Pelastakaa Lapset ry:n järjestämässä seminaari-illassa aiheesta "Mitä kuuluu Suomen lapsille? Miten meillä Jämsässä". Kurttila tapaa lisäksi Jämsän kaupungin lapsiperheiden palveluista vastaavia viranhaltijoita.
James Koskisen vapaapäivä -hanke >
Jämsän kaupunki >

#isänkanssa-kampanja korostaa isien merkitystä arjessa

Isänpäiväviikolla lapsiasiavaltuutetun #isänkanssa-kampanjassa kehotetaan ottamaan kuva isän ja lapsen yhteisestä hetkestä ja jakamaan se Instagramissa tai Facebookissa  tunnisteella #isänkanssa . Olkoon kuva kannanotto isän merkitykselle arjessa! Haastoimme myös perhebloggarit kertomaan #isänkanssa-hetkistä ja isäsuhteesta. Bloggareiden kirjoituksia linkataan  Facebook -sivullemme. Lisää kampanjasta  www.isankanssa.fi .

Kansainvälisillä kentillä tapahtuu

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ja ylitarkastaja Raija Harju-Kivinen osallistuivat Euroopan lapsiasiavaltuutettujen (The European Network of Ombudsmen for Children, ENOC) vuosittaiseen tapaamiseen 22.-24.10. Skotlannissa, Edinburghissa. Tapaamisen teemana oli ”The impact of austerity and poverty on the realisation of children and young people´s rights”. Päivien aikana kuultiin useita asiantuntijaluentoja sekä puheenvuoroja Skotlannin hallituksen ja parlamentin edustajilta.

- Olimme tyytyväisiä kokouksen antiin. Järjestäjät ja ENOCin toimisto olivat tehneet hyvää työtä laajan nuorisodelegaattien joukon aktivoimisessa. Saimme kuvan eri puolilta Eurooppaa taloustaantuman vaikutuksista lasten ja nuorten elämään, totesivat Tuomas ja Raija kokouksen jälkeen. Kokouksessa puheenjohtajakautensa aloitti Skotlannista Tam Baillie (Scotland´s Commissioner for Children and Young People), hänen seuraajakseen valittiin Hollannista Marc Dullaert (Dutch Ombudsman for Children).
 
Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteydessä pidettiin 28.10. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 25-vuotista taivalta juhlistanut seminaari, jossa Ruotsin, Norjan, Islannin, Suomen ja Tanskan valtuutetut keskustelivat lasten hyvinvoinnista Pohjoismaissa sekä pohjoismaisen yhteistyön tulevaisuudesta.

- Tilaisuus oli hyvin voimaannuttava. Pohjoismainen hyvinvointiajattelu tarvitsee syvällistä ymmärrystä ja yhteistyötä. Itse asiassa yhteistyöstä pitäisi ottaa askelia aikaisempaan konkreettisempaan yhteiseen työhön. Muun muassa lasten näkemysten kartoittaminen heidän elinoloistaan kannattaisi tehdä jatkossa yhdessä Pohjoismaiden kesken, pohti lapsiasiavaltuutettu Tuomas.
ENOC-kokouksen kannanotto (pdf)
Pohjoismaiden lapsiasiavaltuutettujen kokouksen tiedote

Sairaalahoidossa olevien lasten peruskoulu ei ole
aina turvattu

"Tietoomme on tullut kuluneena syksynä räikeitä lasten oikeuksien loukkauksia. Sairaalahoidossa olevien lasten kotikunnat ovat kieltäytyneet kustantamasta sairaalahoidossa olevan lapsen peruskoulun suorittamista loppuun sairaalakoulussa toisella paikkakunnalla, kun hän on ylittänyt oppivelvollisuusiän," Kurttila kertoo.
Kirjelmä opetus- ja kulttuuriministeriöön sekä Suomen Kuntaliittoon

Neuvola jokaisen lapsiperheen oikeus

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila avasi 21.10. Valtakunnalliset Neuvolapäivät. Puheenvuorossaan Kurttila korosti, että laadukkaat neuvola- ja kouluterveydenhuollon palvelut ovat tuottava yhteiskunnallinen investointi. "On tärkeää, että neuvola ja kouluterveydenhuolto säilyvät ja vahvistuvat palveluina jokaiselle. Emme voi tietää etukäteen, kuka lapsista ja perheistä tulee tarvitsemaan tukea. Toivon, ettemme viranomaisina jaa perheitä hyvinvoiviin ja riskiperheisiin", sanoo Kurttila. Hänen mukaansa on varmistettava, että neuvolassa on resurssit tunnistaa ja tukea jo varhain muun muassa oppimisvaikeuksia. Tällä on huomattavat vaikutukset sekä kansantalouteen että lasten ja  nuorten hyvinvointiin.
Neuvolapäivien tiedote
Neuvolapäivien ohjelma 

Lasten väkivalta vähentynyt

Lasten väkivalta puhututtaa. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan mukaan on syytä tietää, että lasten eli alle 18-vuotiaiden väkivalta on vähentynyt merkittävästi viime vuosina. Vuonna 2008 alle 18-vuotiaiden pahoinpitelyrikoksia oli 3739, vuonna 2013 vastaava luku oli 2911 (Tilastokeskus). Jokainen näistä on toki liikaa. Huolta pitää kantaa erityisesti poikien ja ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten muita yleisemmistä väkivaltakokemuksista (Lapsiuhritutkimus): 6-luokkalaisten keskuudessa pojista 22 % (tytöt 11 %) oli kohdannut henkistä väkivaltaa, 5 % (tytöt 2 %) fyysistä väkivaltaa ja 2 % (tytöt 1 %) seksuaalista väkivaltaa harrastuksen ohjaajan taholta; 9-luokkalaisten keskuudessa pojista peräti 38 % (tytöt 21 %) oli kohdannut henkistä väkivaltaa, 8 % (tytöt 2 %) fyysistä väkivaltaa ja 5 % (tytöt 2 %) seksuaalista väkivaltaa. Lasten, joiden vanhemmat olivat syntyneet Suomen ulkopuolella tai jotka puhuivat kotona muita kieliä kuin suomea tai ruotsia, fyysisten ja seksuaalisten väkivaltakokemusten yleisyys oli ns. kantasuomalaisiin verrattuna noin kaksinkertainen (6-7 %).
Lapsiuhritutkimus >

Lapsiasiavaltuutettu puhuu Pestalozzi-seminaarilaisille

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila puhuu 13 maan edustajalle keskiviikkona 8.10. otsikolla "Rights of the Child" Opetushallituksen organisoimassa opetusalan ammattilaisten koulutuksessa, jonka teemana on "Democratic citizenship and human rights in basic education".
http://www.oph.fi/english/current_issues/conferences/pestalozzi_workshops_in_helsinki

Tasavallan presidentti tapasi Nuoret Neuvonantajat

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapasi Nuoret Neuvonantajat -ryhmän perjantaina 3. lokakuuta 2014. Ryhmän tehtävänä on tukea lapsiasiavaltuutettua hänen työssään. Tapaamisessa oli mukana myös lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila. Eri puolilta Suomea kotoisin olevat Nuoret Neuvonantajat keskustelivat presidentti Niinistön kanssa muun muassa nuorisotyöttömyydestä, koulukiusaamisesta, koulutuksesta, yksinäisyydestä, eriarvoistumisesta, nuorisostrategiasta, äänestysaktiivisuudesta ja hyvinvoinnista. "On hienoa, että olette toiminnassa mukana. Annan sille arvoa", presidentti Niinistö sanoi.
http://www.tpk.fi/Public/default.aspx?contentid=313742&culture=fi-FI

Lapsiasiavaltuutettu Pohjois-Karjalassa

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vierailee keskiviikkona 1.10. Joensuussa. Kurttila puhuu Pohjois-Karjalan maakuntaliiton Lapsiperheiden hyvinvointi ja vanhemmuus -foorumissa otsikolle "Lapsiystävälliseen Suomeen?". Kurttila vierailee lapsiasiavaltuutetun toimiston ylitarkastaja Jouko Laaksosen kanssa myös Perheentalossa, joka on monitoimijainen, avoin kohtaamispaikka lapsille ja koko perheelle. Perheentalo on ennaltaehkäisevän lastensuojelun yhteistyökeskus, jonka toiminnasta vastaa Pelastakaa Lapset ry:n Itä-Suomen aluetoimisto. Lapsiasiavaltuutettu tapaa vierailullaan myös nuorten edustajia, joiden kanssa Kurttila pohtii Pohjois-Karjalan tätä päivää ja tulevaisuutta.
http://www.pelastakaalapset.fi/joensuunperheentalo/etusivu/
http://pohjois-karjala.fi/maakuntaliitto

Ministeri Laura Räty lapsiasiavaltuutetun toimistossa

Sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty vierailee 26.9. lapsiasiavaltuutetun toimistossa Jyväskylässä. Ministeri Räty saa katsauksen lasten hyvinvoinnin kehittymiseen Suomessa sekä tietoa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanosta.

YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommenttien käännökset

Lapsiasiavaltuutettu on aloittanut YK:n lapsen oikeuksien komitean julkaisemien yleiskommenttien systemaattisen kääntämisen suomeksi. Yleiskommentit toimivat lapsen oikeuksien yleissopimuksen toimeenpanon tukena. Komitea esittää niissä tulkintansa sopimuksessa taatuista oikeuksista sekä yksittäisten artiklojen osalta että erilaisissa temaattisissa kysymyksissä. Yleiskommentit ovat tärkeä työkalu yleissopimuksen sisällön ja sen asettamien velvoitteiden ymmärtämiseksi jokaiselle, jonka toiminta koskettaa lapsia. Lapsiasiavaltuutetun toimisto on lähettänyt 24.9.2014 yleiskirjeen käännöksistä laajalle joukolle yhteiskunnallisia toimijoita edistääkseen yleissopimuksen tunnettavuutta ja entistä tehokkaampaa täytäntöönpanoa.
YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit

Lapsiasiavaltuutettu Pohjoismaiden neuvostossa

Pohjoismaiden neuvosto kokoustaa Tampere-talolla 23.9. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila vierailee kokouksessa alustaen lapsen oikeuksien kehityssuunnista neuvoston kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle, hyvinvointivaliokunnalle sekä kansalais- ja kuluttajavaliokunnalle. Kurttila korosti puheenvuorossaan, että pohjoismainen malli, jossa on yhdistetty pitkäjänteisesti inhimillisen pääoman eli kansalaisten osaamistason ja hyvinvoinnin sekä työvoiman tarjonta ja työmarkkinoiden toimivuus, on ollut menestystarina. Kurttila puhui hyvinvointitalouden kehittämisestä ja sen osana lapsivaikutusten arvioinnin viemisestä Pohjoismaissa uudelle tasolle. - Lapsivaikutusten arvioinnin on viisasta olla pohjoismaiden hallitusten yhteinen kunnianhalun ja kehittämisen kohde, linjasi Kurttila.
Linkki: http://www.norden.org/fi/pohjoismaiden-neuvosto

Sisäministeriön määräys liputuksesta lapsen oikeuksien päivänä

Sisäministeriö on määrännyt viime vuoden tapaan valtion virastoja ja laitoksia liputtamaan tulevana lapsen oikeuksien päivänä 20. marraskuuta. Sisäministeriö suosittaa myös yleistä liputusta vastaavana päivänä tänä vuonna. Valtion toimijat ja me kaikki: muistakaamme siis nostaa lippu salkoon lapsen oikeuksien päivänä! Näin olemme mukana muistuttamassa lapsen oikeuksista sekä juhlistamassa samalla kaikkia lapsia. Lasten asialla!
Sisäministeriön päätös

Lapsivaikutukset keskiössä, työryhmä käynnisti työnsä

Lapsiasiavaltuutettu on asettanut lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin työryhmän, joka käynnisti toimintansa keskiviikkona 17.9. Hämeenlinnan kaupungin tilaajajohtaja Markku Rimpelän johdolla. Työryhmä tukee valtion, kuntien ja työmarkkinajärjestöjen kehittämistyötä liittyen lapsivaikutusten arviointiin ja lapsibudjetointiin. Työryhmässä on mukana laaja joukko asiantuntijoita, mutta aivan erityisesti Anna-Kaisa ja Jan Tampereen Lasten Parlamentista. Työryhmän sihteerinä on lapsiasiavaltuutetun toimistolta ylitarkastaja Raija Harju-Kivinen. Tunnelma ensimmäisessä kokouksessa oli erittäin innostunut!
Lapsiasiavaltuutetun työryhmät

Lapsiasiavaltuutettu Varsinais-Suomessa

Lapsiasiavaltuutettu vierailee perjantaina 12.9. Lounais-Suomen aluehallintovirastossa tavaten ylijohtaja Kari Häkämiehen. Kurttila puhuu myös Varsinais-Suomen alueen aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorien verkoston juhlaseminaarissa otsikolla "Eriarvoistuminen ja syrjäytymisen ehkäisy". Lapsiasiavaltuutettu Kurttila toteaa, että lasten hyvinvoinnissa on vakavia vuotokohtia - mikäli päätösten lapsivaikutuksia ei arvioida, päätöksenteosta tulee lyhytjänteistä ja lasten hyvinvointierot kasvavat.

Lapsiasiavaltuutettu vierailee Tampereella

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas vierailee perjantaina 5.9. Tampereella käyden keskustelua muun muassa varhaiskasvatuksen kehittämisestä ja palveluohjauksesta, lastensuojelun näkymistä, perusopetuksen tilaratkaisuista, lapsivaikutusten arvioinnista ja lapsibudjetoinnista sekä lasten kuulemisesta. Tuomas vierailee päivän aikana myös TAYS:n nuorisopsykiatriassa ja Pitkäniemen EVA-yksikössä. Tuomas tapaa päivän aikana laajan joukon Tampereen kaupungin keskeisiä lapsiasioiden valmistelijoita, kuten apulaispormestari Leena Kostiaisen, vs. asiakaspalvelupäällikkö Elina Kalliohaan, tilaajapäällikkö Maria Päiväsen, suunnittelupäällikkö Aila Salmelinin, projektipäällikkö Mia Lumion, aluepäällikkö Katri Palinin, päiväkodin johtaja Merja Saastamoisen ja vastaava leikinohjaaja Päivi Tuomisen, ylilääkäri, nuorisopsykiatrian vastuualuejohtaja Riittakerttu Kaltiala-Heinon ja ylihoitaja, lastenpsykiatrian vastuualue Mika Virtasen.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto mukana #kutsumua -kampanjassa

Lapsiasiavaltuutetun toimisto on osallistunut omalla panoksellaan #kutsumua -kampanjaan. Tamperelaisen nuoren, Juho Rädyn innoittamassa ja Suomen Lukiolaisten Liiton käynnistämässä kampanjassa otetaan kantaa kiusaamista vastaan. Kaikki joukolla mukaan!
Lisätietoa #kutsumua -kampanjasta

Lapsiin ei sovellu pätkäpolitiikka

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on huolestunut hallituksen päätöksestä luoda niin sanotusta lapsivähennyksestä määräaikainen vähennys vuoden 2017 loppuun asti. - Suomalaisen lapsipolitiikan vahvuus on ollut pitkäjänteisyys ja universaalius, mikä on taannut yhdenvertaisuuden kansalaisten kesken ja pitkäjänteisyyden lasten hyvinvoinnin kehittämisessä. Nyt näistä molemmista lähtökohdista tingitään täysin tietoisesti. Lapsiasiavaltuutettu puhui lapsiystävällisen Suomen rakentamisesta perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan 10-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä.
Lapsiin ei sovellu pätkäpolitiikka

Lapsiasiavaltuutettu tapaa Pohjoismaiden kollegat

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas tapaa Pohjoismaiden lapsiasiavaltuutettuja 23.-25.8. Grönlannissa. Valtuutetut keskustelevat lapsen hyvinvoinnin kehittymisestä Pohjoismaissa ja pohtivat erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten ja heidän perheidensä tukemista. - Pohjoismailla on erityinen merkitys maailman lapsipolitiikan kehittämisessä. Siksi on tärkeää, että pidämme tiiviisti yhteyttä ja vahvistamme pohjoismaista hyvinvointiajattelua sekä tuomme sitä maailman päätöksentekijöiden työpöydille, Kurttila toteaa.

Koulurauhaa Tampereelta!

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas on torstaina 21.8. mukana julistamassa maahan koulurauhaa. Tänä vuonna teemaksi on valittu ystävyys ja sen vaaliminen. Tavoitteena on, että koulussa mietittäisiin, miten  monissa yhteyksissä oppilaiden hyvinvointiin keskeisesti liittyviä kaverisuhteita voisi koulussa käsitellä. www.koulurauha.fi

Koulut ovat käynnistyneet

Koulut ovat käynnistyneet, lukuvuosi 2014-2015 on edessä! Pidetään huolta, että me aikuiset tuemme jokaisen lapsen iloa, kasvua ja oppimista. Tässä lapsiasiavaltuutetun tusina ajatusta koululaisen vanhemmalle
Tusina ajatusta koululaisen vanhemmalle

Salapoliisikerho tuo pienet lapset lastensuojelun kehittämiseen

Pienetkin lapset voivat olla mukana kehittämässä parempaa lastensuojelua. Pesäpuu ry on valmistellut uutta toimintamallia yhteistyössä lapsiasiavaltuutetun toimiston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Toiminnallisia menetelmiä pienten lasten kuulemiseen  

Koulukiusaamisen vähentämisessä ei läpimurtoa 

Kouluissa ei ole vielä onnistuttu kiusaamisen ehkäisyssä ja torjumisessa monista hankkeista huolimatta. Erityisen huolestunut lapsiasiavaltuutettu on lasten seksuaalisesta väkivallasta ja nettikiusaamisen ilmiöistä. Tuomas Kurttila puhui aiheesta ToukoFestissä 28.5.2014.
Kurttila: Seksuaalista väkivaltaa ei pidä vähätellä

Lapsiasiavaltuutettu nyt Facebookissa

Lapsiasiavaltuutetun vastikään avatut Facebook-sivut saivat yli tuhat tykkääjää jo muutamassa päivässä. – Tästä rakentuu tärkeä väylä keskusteluun, ajankohtaisiin asioihin, arkeen ja lapsen oikeuksien edistämiseen, lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila muistuttaa.
Tietoa lapsiasiavaltuutetun Facebook-sivuista saa mielellään jakaa

Laaja arvio lasten hyvinvoinnin tilasta Suomessa

Lasten eriarvoisuuden vähentämiseksi on torjuttava sekä taloudellista että hoivaköyhyyttä, korostaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula viimeisessä vuosikirjassaan. Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2014 luovutettiin peruspalveluministeri Susanna Huoviselle Helsingissä 25.4. Vuosikirja arvioi lasten hyvinvointia laajan tilastoaineiston ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen perusteella.
Lasten ja perheiden palveluiden toimintamallit uusiksi
Eriarvoistuva lapsuus - Lasten hyvinvointi kansallisten indikaattoreiden valossa (vuosikirja)
Vuosikirjan keskeinen sisältö
Vuosikirjan tilastollinen taustaraportti
Maria Kaisa Aulan puhe vuosikirjan julkistamistilaisuudessa 25.4.2014

Harvojen Suomi vai kansakunta kaikille?

Uusi lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on huolissaan lasten eriarvoistumisesta. – Harvojen Suomi vai kansakunta kaikille? Jokainen mukula on pidettävä kärryillä. Tässä tehtävässä emme ole onnistuneet riittävästi, vappuna virassaan aloittava Kurttila arvioi. 
Lapsissa on kyse investoinneista, ei kuluerästä

YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen valitusmenettely 

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen rikkomuksista voi pian valittaa suoraan lapsen oikeuksien komitealle. Pitkään valmisteltu valitusmenettelyä koskeva valinnainen pöytäkirja tuli voimaan 14. huhtikuuta. Suomi on allekirjoittanut sen helmikuussa 2012. Pöytäkirjan voimaansaattamista koskeva hallituksen esitys on
tarkoitus antaa vielä tämän vuoden aikana.
Uutinen valitusmenettelyn voimaantulosta (englanniksi)
News release about the appealing procedure regarding The United Nations Convention on the Rights of the Child 

Ammatit teemana Lasten sivuilla

Tutustu Lasten sivujen uuteen teemaan tästä

Lapsen oikeuksien sopimusta juhlitaan leikkien

Syksyllä valmistaudutaan jälleen liputtamaan 20.11.2014 

Apua moneen ongelmaan pelien kautta

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa lastensivujen kehittämistä 

Lapsiasiavaltuutettu vaatii turvapaikanhakijalasten säilöönoton kieltämistä

Lapsen etu arvioitava aina säilöönottotilanteessa
Lausunto ulkomaalaislain muutoksesta (1.4.2014)
Lapsiasianeuvottelukunnan kannanotto yksin maahan tulevien turvapaikanhakijalasten vastaanoton kehittämisestä (11.3.2010)

Kaikille paperittomille alaikäisille taattava terveyspalvelut

Epäluulo viranomaisia kohtaan ei saa estää hoitoon hakeutumista
THL:n raportti: Paperittomien terveyspalvelut Suomessa
Merike Helander: Paperittomien lasten terveydenhuolto on turvattava

Tuomas Kurttilasta uusi lapsiasiavaltuutettu

Uusi lapsiasiavaltuutettu aloittaa Jyväskylässä 1.5.2014
STM:n tiedote 13.3.2014: Tuomas Kurttilasta lapsiasiavaltuutettu

Nuorten rooli lastensuojelun kehittäjinä kiinnosti Euroopan neuvoston kokouksessa

Nuoret lastensuojelun laadun määrittäjinä (PPT in English)


Muuta kiinnostavaa

Uutisia muualta