Sisältöön      

 Ajankohtaista

  Liputa lapsen oikeuksien päivänä

Sisäministeriön määräys liputuksesta lapsen oikeuksien päivänä

Sisäministeriö on määrännyt viime vuoden tapaan valtion virastoja ja laitoksia liputtamaan tulevana lapsen oikeuksien päivänä 20. marraskuuta. Sisäministeriö suosittaa myös yleistä liputusta vastaavana päivänä tänä vuonna. Valtion toimijat ja me kaikki: muistakaamme siis nostaa lippu salkoon lapsen oikeuksien päivänä! Näin olemme mukana muistuttamassa lapsen oikeuksista sekä juhlistamassa samalla kaikkia lapsia. Lasten asialla!
Sisäministeriön päätös

Lapsivaikutukset keskiössä, työryhmä käynnisti työnsä

Lapsiasiavaltuutettu on asettanut lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin työryhmän, joka käynnisti toimintansa keskiviikkona 17.9. Hämeenlinnan kaupungin tilaajajohtaja Markku Rimpelän johdolla. Työryhmä tukee valtion, kuntien ja työmarkkinajärjestöjen kehittämistyötä liittyen lapsivaikutusten arviointiin ja lapsibudjetointiin. Työryhmässä on mukana laaja joukko asiantuntijoita, mutta aivan erityisesti Anna-Kaisa ja Jan Tampereen Lasten Parlamentista. Työryhmän sihteerinä on lapsiasiavaltuutetun toimistolta ylitarkastaja Raija Harju-Kivinen. Tunnelma ensimmäisessä kokouksessa oli erittäin innostunut!
Lapsiasiavaltuutetun työryhmät

Lapsiasiavaltuutettu Varsinais-Suomessa

Lapsiasiavaltuutettu vierailee perjantaina 12.9. Lounais-Suomen aluehallintovirastossa tavaten ylijohtaja Kari Häkämiehen. Kurttila puhuu myös Varsinais-Suomen alueen aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattorien verkoston juhlaseminaarissa otsikolla "Eriarvoistuminen ja syrjäytymisen ehkäisy". Lapsiasiavaltuutettu Kurttila toteaa, että lasten hyvinvoinnissa on vakavia vuotokohtia - mikäli päätösten lapsivaikutuksia ei arvioida, päätöksenteosta tulee lyhytjänteistä ja lasten hyvinvointierot kasvavat.

Lapsiasiavaltuutettu vierailee Tampereella

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas vierailee perjantaina 5.9. Tampereella käyden keskustelua muun muassa varhaiskasvatuksen kehittämisestä ja palveluohjauksesta, lastensuojelun näkymistä, perusopetuksen tilaratkaisuista, lapsivaikutusten arvioinnista ja lapsibudjetoinnista sekä lasten kuulemisesta. Tuomas vierailee päivän aikana myös TAYS:n nuorisopsykiatriassa ja Pitkäniemen EVA-yksikössä. Tuomas tapaa päivän aikana laajan joukon Tampereen kaupungin keskeisiä lapsiasioiden valmistelijoita, kuten apulaispormestari Leena Kostiaisen, vs. asiakaspalvelupäällikkö Elina Kalliohaan, tilaajapäällikkö Maria Päiväsen, suunnittelupäällikkö Aila Salmelinin, projektipäällikkö Mia Lumion, aluepäällikkö Katri Palinin, päiväkodin johtaja Merja Saastamoisen ja vastaava leikinohjaaja Päivi Tuomisen, ylilääkäri, nuorisopsykiatrian vastuualuejohtaja Riittakerttu Kaltiala-Heinon ja ylihoitaja, lastenpsykiatrian vastuualue Mika Virtasen.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto mukana #kutsumua -kampanjassa

Lapsiasiavaltuutetun toimisto on osallistunut omalla panoksellaan #kutsumua -kampanjaan. Tamperelaisen nuoren, Juho Rädyn innoittamassa ja Suomen Lukiolaisten Liiton

käynnistämässä kampanjassa otetaan kantaa kiusaamista vastaan. Kaikki joukolla mukaan!
Lisätietoa #kutsumua -kampanjasta

Lapsiin ei sovellu pätkäpolitiikka

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on huolestunut hallituksen päätöksestä luoda niin sanotusta lapsivähennyksestä määräaikainen vähennys vuoden 2017 loppuun asti. - Suomalaisen lapsipolitiikan vahvuus on ollut pitkäjänteisyys ja universaalius, mikä on taannut yhdenvertaisuuden kansalaisten kesken ja pitkäjänteisyyden lasten hyvinvoinnin kehittämisessä. Nyt näistä molemmista lähtökohdista tingitään täysin tietoisesti. Lapsiasiavaltuutettu puhui lapsiystävällisen Suomen rakentamisesta perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan 10-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä.
Lapsiin ei sovellu pätkäpolitiikka

Lapsiasiavaltuutettu tapaa Pohjoismaiden kollegat

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas tapaa Pohjoismaiden lapsiasiavaltuutettuja 23.-25.8. Grönlannissa. Valtuutetut keskustelevat lapsen hyvinvoinnin kehittymisestä Pohjoismaissa ja pohtivat erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten ja heidän perheidensä tukemista. - Pohjoismailla on erityinen merkitys maailman lapsipolitiikan kehittämisessä. Siksi on tärkeää, että pidämme tiiviisti yhteyttä ja vahvistamme pohjoismaista hyvinvointiajattelua sekä tuomme sitä maailman päätöksentekijöiden työpöydille, Kurttila toteaa.

Koulurauhaa Tampereelta!

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas on torstaina 21.8. mukana julistamassa maahan koulurauhaa. Tänä vuonna teemaksi on valittu ystävyys ja sen vaaliminen. Tavoitteena on, että koulussa mietittäisiin, miten  monissa yhteyksissä oppilaiden hyvinvointiin keskeisesti liittyviä kaverisuhteita voisi koulussa käsitellä. www.koulurauha.fi

Koulut ovat käynnistyneet

Koulut ovat käynnistyneet, lukuvuosi 2014-2015 on edessä! Pidetään huolta, että me aikuiset tuemme jokaisen lapsen iloa, kasvua ja oppimista. Tässä lapsiasiavaltuutetun tusina ajatusta koululaisen vanhemmalle
Tusina ajatusta koululaisen vanhemmalle

Salapoliisikerho tuo pienet lapset lastensuojelun kehittämiseen

Pienetkin lapset voivat olla mukana kehittämässä parempaa lastensuojelua. Pesäpuu ry on valmistellut uutta toimintamallia yhteistyössä lapsiasiavaltuutetun toimiston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
Toiminnallisia menetelmiä pienten lasten kuulemiseen  

Koulukiusaamisen vähentämisessä ei läpimurtoa 

Kouluissa ei ole vielä onnistuttu kiusaamisen ehkäisyssä ja torjumisessa monista hankkeista huolimatta. Erityisen huolestunut lapsiasiavaltuutettu on lasten seksuaalisesta väkivallasta ja nettikiusaamisen ilmiöistä. Tuomas Kurttila puhui aiheesta ToukoFestissä 28.5.2014.
Kurttila: Seksuaalista väkivaltaa ei pidä vähätellä

Lapsiasiavaltuutettu nyt Facebookissa

Lapsiasiavaltuutetun vastikään avatut Facebook-sivut saivat yli tuhat tykkääjää jo muutamassa päivässä. – Tästä rakentuu tärkeä väylä keskusteluun, ajankohtaisiin asioihin, arkeen ja lapsen oikeuksien edistämiseen, lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila muistuttaa.
Tietoa lapsiasiavaltuutetun Facebook-sivuista saa mielellään jakaa

Laaja arvio lasten hyvinvoinnin tilasta Suomessa

Lasten eriarvoisuuden vähentämiseksi on torjuttava sekä taloudellista että hoivaköyhyyttä, korostaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula viimeisessä vuosikirjassaan. Lapsiasiavaltuutetun vuosikirja 2014 luovutettiin peruspalveluministeri Susanna Huoviselle Helsingissä 25.4. Vuosikirja arvioi lasten hyvinvointia laajan tilastoaineiston ja YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen perusteella.
Lasten ja perheiden palveluiden toimintamallit uusiksi
Eriarvoistuva lapsuus - Lasten hyvinvointi kansallisten indikaattoreiden valossa (vuosikirja)
Vuosikirjan keskeinen sisältö
Vuosikirjan tilastollinen taustaraportti
Maria Kaisa Aulan puhe vuosikirjan julkistamistilaisuudessa 25.4.2014

Harvojen Suomi vai kansakunta kaikille?

Uusi lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on huolissaan lasten eriarvoistumisesta. – Harvojen Suomi vai kansakunta kaikille? Jokainen mukula on pidettävä kärryillä. Tässä tehtävässä emme ole onnistuneet riittävästi, vappuna virassaan aloittava Kurttila arvioi. 
Lapsissa on kyse investoinneista, ei kuluerästä

YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen valitusmenettely 

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen rikkomuksista voi pian valittaa suoraan lapsen oikeuksien komitealle. Pitkään valmisteltu valitusmenettelyä koskeva valinnainen pöytäkirja tuli voimaan 14. huhtikuuta. Suomi on allekirjoittanut sen helmikuussa 2012. Pöytäkirjan voimaansaattamista koskeva hallituksen esitys on
tarkoitus antaa vielä tämän vuoden aikana.
Uutinen valitusmenettelyn voimaantulosta (englanniksi)
News release about the appealing procedure regarding The United Nations Convention on the Rights of the Child 

Ammatit teemana Lasten sivuilla

Tutustu Lasten sivujen uuteen teemaan tästä

Lapsen oikeuksien sopimusta juhlitaan leikkien

Syksyllä valmistaudutaan jälleen liputtamaan 20.11.2014 

Apua moneen ongelmaan pelien kautta

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa lastensivujen kehittämistä 

Lapsiasiavaltuutettu vaatii turvapaikanhakijalasten säilöönoton kieltämistä

Lapsen etu arvioitava aina säilöönottotilanteessa
Lausunto ulkomaalaislain muutoksesta (1.4.2014)
Lapsiasianeuvottelukunnan kannanotto yksin maahan tulevien turvapaikanhakijalasten vastaanoton kehittämisestä (11.3.2010)

Kaikille paperittomille alaikäisille taattava terveyspalvelut

Epäluulo viranomaisia kohtaan ei saa estää hoitoon hakeutumista
THL:n raportti: Paperittomien terveyspalvelut Suomessa
Merike Helander: Paperittomien lasten terveydenhuolto on turvattava

Tuomas Kurttilasta uusi lapsiasiavaltuutettu

Uusi lapsiasiavaltuutettu aloittaa Jyväskylässä 1.5.2014
STM:n tiedote 13.3.2014: Tuomas Kurttilasta lapsiasiavaltuutettu

Nuorten rooli lastensuojelun kehittäjinä kiinnosti Euroopan neuvoston kokouksessa

Nuoret lastensuojelun laadun määrittäjinä (PPT in English)


Muuta kiinnostavaa

Uutisia muualta