Sisältöön      

Lapsenoikeuksien päivän logo

Lapsen oikeuksien päivän teemoihin saat apua uusista esitteistä.Ne  kertovat lapsen ihmisoikeuksista yleisesti sekä erityisesti vammaisten lapsen oikeuksista. Painettuja esitteitä voit tilata lapsiasiavaltuutetun toimistosta sekä Lastensuojelun Keskusliitosta.
"Luota mun vahvuuksiin" - esite vammaisten lasten oikeuksista
Lapsen ihmisoikeuksista helppolukuinen esite suomeksi

 

Lapsen oikeuksien päivän 20.11.2013 teemana vammaisten lasten oikeudet  


Information om Barnsrättsdagen på svenska: Alla är olika men ändå jämlika  

Jokainen on erilainen ja silti yhdenvertainen


Lapsen oikeuksien päivää vietetään joka vuosi 20. marraskuuta. Lapsen oikeuksien päivän yhteisenä kansallisena teemana ovat 2013 niiden lasten oikeudet, joiden elämään vaikuttaa jokin vamma.

Lapsiasiavaltuutettu muistuttaa, että kaikilla lapsilla on yhdenvertainen oikeus yhteiseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä leikkiin ja harrastamiseen. Kaikki lapset ovat ensisijaisesti lapsia.

– Vammaisia lapsia ja nuoria katsotaan liian usein heidän diagnoosiensa ja rajoitusten määrittäminä. Kaikki lapsen oikeudet koskevat myös vammaisia lapsia ja nuoria. Luota jokaisen lapsen vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin, muistuttaa lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula.


– Jokaisella lapsella on mielipiteitä ja sanottavaa. Aikuisten velvollisuus on toimia niin, että myös eri tavoin viestivät lapset tulevat kuulluksi ja ymmärretyksi, lapsiasiavaltuutettu korostaa.

Arvosta lapsia ja nosta lippu salkoon lapsen oikeuksien päivän kunniaksi! 
Voit tykätä lapsen oikeuksista myös Facebookissa

Kaikki ideoimaan juhlapäivän tapahtumia

Kouluja, päiväkoteja, kuntia ja niiden vammaisneuvostoja, seurakuntia ja järjestötoimijoita rohkaistaan ideoimaan Lapsen oikeuksien päivän tapahtumia, joissa tuodaan esiin erilaisten lasten ja myös vammaisten lasten ja nuorten omia näkemyksiä, heidän osaamistaan ja ihmisoikeuksiaan.

 Päivän voi aloittaa koulussa, päiväkodissa, kunnassa tai työpaikalla vaikkapa yhteisellä lipunnostolla.

Lapsen oikeuksien päivänä on hyvä välittää myös kunnan päättäjille tietoa vammaisille lapsille ja nuorille ja heidän perheilleen tärkeistä asioista.
Kirje kouluille Lapsen oikeuksien päivän teemasta (pdf)
Miten juhlistaa lapsen oikeuksien päivää lasten kanssa?
Valmiita aamunavauksia Suomen UNICEFIN sivuilla

Kaverukset Verkosto toivoo paikallisesti järjestettävän kaikkien lasten ja vanhempien tapahtumia, joissa vammaiset lapset ja nuoret itse näkyvät ja kertovat omasta arjestaan. Lapsen oikeuksien päivänä on hyvä välittää kunnan päättäjille tietoa vammaisille lapsille ja nuorille ja heidän perheilleen tärkeistä asioista.

Esitteitä lapsen oikeuksien päivän tilaisuuksiin

Lapsen oikeuksien päivän teemoihin saat apua uusista esitteistä.Ne  kertovat lapsen ihmisoikeuksista yleisesti sekä erityisesti vammaisten lapsen oikeuksista. Painettuja esitteitä voit tilata lapsiasiavaltuutetun toimistosta sekä Lastensuojelun Keskusliitosta.
"Luota mun vahvuuksiin" - esite vammaisten lasten oikeuksista
Lapsen ihmisoikeuksista helppolukuinen esite suomeksi
Lapsen ihmisoikeuksista esite selkokielellä
Postikortti: Arvosta lasta - liputa lapsen oikeuksien päivänä!
Lapsen oikeuksista lapsille verkossa www.lastensivut.fi

Lapsen oikeuksien päivästä halutaan liputuspäivä

Vantaan vaikuttajaryhmän lapset Lapsen oikeuksien päivänä tuodaan esille laajemminkin perheiden monimuotoisuutta ja erilaisuutta. 

Lapsiasiavaltuutetun työn tukena toimiva lapsiasianeuvottelukunta on tehnyt sisäministeriölle aloitteen lapsen oikeuksien päivän saamiseksi viralliseksi liputuspäiväksi.

 Ministeriö onkin kehottanut valtion virastoja jalaitoksia liputtamaan 20.11.2013 ja suosittelee samaa kaikille muillekin. Ministeriö kerää kokemuksia liputuspäivästä ja harkitsee sen merkitsemistä kalenteriin jatkossa.

Lapsijärjestöt ja lapsiasiavaltuutettu kampanjoivat lasten oman liputuspäivän puolesta Facebookissa ja postikortilla suomeksi ja ruotsiksi. Lue lisää liputuskampanjasta täältä. Voit myös ladata käyttöösi kampanjan materiaalia.

Suomen eduskunta hyväksyi YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen vuonna 1991. Sopimus velvoittaa julkista valtaa ja aikuisia asettamaan päätöksenteossa lapsen edun etusijalle. Lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat. Lapsen oikeuksien sopimus muistuttaa, että jokainen lapsi ja nuori on ainutlaatuinen yksilö omine voimavaroineen ja mahdollisuuksineen.

Aikuisten velvollisuus on tukea myös vammaisen lapsen osallistumista ja itsetuntoa. Aikuisten velvollisuus on selvittää kaikkien lasten mielipiteitä ja ottaa ne huomioon kun he tekevät lapsia koskevia päätöksiä.


Luvassa lapsen oikeuksien päiväksi

Tietoa lapsen ihmisoikeuksista

Tietoa vammaisten lasten arjesta ja hyvinvoinnista

Mukaan yhteistyöverkostoon!

Yhteistä juhlapäivää valmistelee laaja verkosto alan kansalaisjärjestöjä, viranomaisia ja vaikuttajia. Keskeisinä toimijoina ovat lapsiasiavaltuutetun toimisto, Suomen UNICEF ja Lastensuojelun Keskusliitto. Yhteistyöverkostoon voi tulla mukaan ilmoittautumalla osoitteeseen maija.andersson@lskl.fi.