Sisältöön      

Milloin on syytä tehdä lastensuojeluilmoitus?

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kun huomaa itse tai saa tietää lapsen hoitoon tai huolenpidon tarpeeseen liittyviä seikkoja, joiden vuoksi lapsen lastensuojelun tarve on syytä selvittää. Huoli voi liittyä myös lapsen kehitystä vaarantaviin olosuhteisiin tai lapsen omaan käyttäytymiseen.

Lähtökohtana on henkilön oma arvio lastensuojelun tarpeen selvittämisen aiheellisuudesta. Ilmoituksen voi pääsääntöisesti tehdä salassapitovelvollisuuden estämättä. Useat viranomaistahot ovat lain mukaan velvollisia tekemään ilmoituksen tehtävässään havaitsemastaan lapsen lastensuojelutarpeesta.

Ilmoitus tehdään kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse, kirjallisesti tai käymällä virastossa henkilökohtaisesti. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. 

Lastensuojeluilmoituksen tekemisestä voi lukea tarkemmin osoitteesta: