Lapsiasianeuvottelukunta

Jäsenet toimikaudelle 1.9.2015 – 30.9.2019

Puheenjohtaja: Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila
Varapuheenjohtaja: Kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Mirella Huttunen, Suomen Unicef

Jäsen: Neuvotteleva virkamies Tarja Kahiluoto, opetus- ja kulttuuriministeriö
Varajäsen: Opetusneuvos Anneli Rautiainen, Opetushallitus

Jäsen: Erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez, opetus- ja kulttuuriministeriö
Varajäsen: Hallituksen jäsen Riina Kasurinen, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

Jäsen: Johtaja Kari Ilmonen, sosiaali- ja terveysministeriö
Varajäsen: Erikoistutkija Johanna Lammi-Taskula, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Jäsen: Lainsäädäntösihteeri Satu Sistonen, ulkoasiainministeriö
Varajäsen: Puheenjohtaja Santeri Lohi, Nuorisovaltuustojen Liitto ry

Jäsen: Lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, oikeusministeriö
Varajäsen: Johtaja Hanna Helinko, Maahanmuuttovirasto

Jäsen: Budjettineuvos Jouko Narikka, valtiovarainministeriö
Varajäsen: Etuusjohtaja Anne Neimala, Kansaneläkelaitos

Jäsen: Ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen, valtioneuvoston kanslia
Varajäsen: Puheenjohtaja, apulaisprofessori Suvianna Hakalehto, Lapsioikeusjuristit ry

Jäsen: Poliisitarkastaja Ari Evwaraye, sisäministeriö
Varajäsen: Toiminnanjohtaja Markku Jokinen, Kuurojen Liitto ry

Jäsen: Ylijohtaja Minna Karhunen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Varajäsen: Ylitarkastaja Kari Lehtola, Itä-Suomen aluehallintovirasto

Jäsen: Opetus- ja kulttuuriasiainjohtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto ry
Varajäsen: Johtaja Anja Peltonen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Jäsen: Johtaja Päivi Kähkönen, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus
Varajäsen: Toiminnanjohtaja Hanna Heinonen, Lastensuojelun Keskusliitto ry

Jäsen: Puheenjohtaja, osastonylilääkäri Pekka Lahdenne, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry
Varajäsen: Johtava asiantuntija, lakimies Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Jäsen: Puheenjohtaja, professori, Pentti Arajärvi, Lastensuojelun Keskusliitto ry
Varajäsen: Vt. pääsihteeri Milla Kalliomaa, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Jäsen: Koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, Vammaisfoorumi ry
Varajäsen: Toiminnanjohtaja Juha Jämsä, Sateenkaariperheet ry

Pysyvät asiantuntijajäsenet:

Toiminnanjohtaja Jari Ketola, SOS-Lapsikylä ry

Oikeusasiamiehensihteeri Piatta Skottman-Kivelä, Oikeusasiamiehen kanslia

Tilaajajohtaja Markku Rimpelä, Hämeenlinnan kaupunki

Lapsiasianeuvottelukunnan työryhmät 2015 – 2019

Lapsen oikeuksien viestinnän ja kansainvälisen lapsipolitiikan työryhmä 
Työryhmä käsittelee ajankohtaista kansainvälistä lapsipolitiikkaa sekä arvioi lapsen oikeuksien kansallisen viestinnän toteutumista.

Lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin työryhmä
Työryhmä arvioi ja tukee valtion, kuntien ja työmarkkinajärjestöjen kehittämistyötä liittyen lapsivaikutusten arviointiin ja lapsibudjetointiin.

HLBTI ja lapset -työryhmä
Työryhmä arvioi ja tukee perhelainsäädännön kehittämistä tavoitteena vahvistaa perheiden moninaisuuden huomioon ottamista.

Lapsitutkimuksen työryhmä
Työryhmä edistää ja innovoi lapsiin liittyvää tutkimusta, ohjaa ja kehittää Lapsibarometria sekä arvioi Lasten hyvinvoinnin kansallisten indikaattoreiden sisältöä.

Tulevaisuuden lapsipalvelut
Työryhmä edistää ja innovoi lapsiin liittyvien yhteiskunnan palveluiden kehittämistä.

Varhaiskasvatustyöryhmä
Työryhmän tehtävänä on arvioida ja innovoida varhaiskasvatuksen kehittämistä Suomessa.

Perhevapaauudistusta valmisteleva työryhmä (Päättynyt)
Työryhmän tehtävänä on vuoden 2018 loppuun mennessä arvioida perhevapaauudistuksen lähtökohtia ja tehdä eri politiikkavaihtoehtojen välistä punnintaa. Työryhmän nimityskirje.


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.