Uppgifter

I lagen har följande uppgifter definierats för barnombudsmannen:

  • Följa hur barnens och de ungas välfärd och rättigheter omsätts i praktiken
  • Påverka beslutsfattare ur ett barnperspektiv
  • Upprätthålla kontakter med barn och unga och förmedla deras synpunkter till beslutsfattarna
  • Förmedla information om barnfrågor till människor som arbetar med barn, till myndigheter och till allmänheten
  • Utveckla samarbetet mellan aktörerna inom barnpolitiken
  • Främja FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barnombudsmannen lämnar statsrådet årligen en rapport om hur barnens och de ungas välfärd och rättigheter tillgodosetts. Årsrapporten berättar om hennes verksamhet, hur barnets rättigheter tillgodoses, utvecklingen av barnets välfärd och brister i lagstiftningen.

I sitt påverkansarbete bedömer barnombudsmannen projekt som pågår inom statsförvaltningen ur barnkonventionens perspektiv. En viktig uppgift för honom eller henne är att förmedla barns åsikter till beslutsfattare. Åsikterna kartläggs genom enkäter och utredningar och personliga möten med barn.


#kansainvälinen yhteistyö, #lapsiasiavaltuutettu, #strategia, #tehtävät

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.