3.10.2019(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan lakivaliokunnalle; Kansalaisaloite KAA 1/2019 vp: Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltäminen; julkinen kuuleminen 3.10.2019
30.9.2019(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sisäministeriölle Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelmaluonnoksesta
25.9.2019(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto; Pohjoismaiden neuvosto, jäsenehdotus itsemurhien ehkäisemisestä Pohjoismaissa (A 1796/välfärd)
20.9.2019(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle; YK; Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus (ICCPR); Suomen seitsemännen määräaikaisraportin laatiminen
18.9.2019(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto ulkoministeriölle YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva kansainvälisen yleissopimuksen Suomen seitsemännen määräaikaisraportin laatimista varten
30.8.2019(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto valtiovarainministeriölle avoimen hallinnon 4. toimintaohjelman luonnoksesta
14.8.2019(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskasvatuslain ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
8.8.2019(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi
6.8.2019(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle lasten osallistumisoikeuksien tilannekuvauksen luonnoksesta
6.8.2019(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi lastensuojelulain muuttamisesta ja laiksi lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
24.6.2019(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveysministeriölle Genomikeskuksesta ja genomitietojen käsittelyn edellytyksistä
31.5.2019(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto oikeusministeriölle Oikeushallintovirastoselvityksestä
31.5.2019(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto valtion juhlarahalautakunnalle valtion juhlarahakilpailuun
12.4.2019(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto Opetushallitukselle lukion opetussuunnitelman perusteista
3.4.2019(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston kudosasetukseksi
15.2.2019(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi liputuksesta Suomen lipulla annetun asetuksen muuttamiseksi
23.1.2019(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto eduskunnan tarkastusvaliokunnalle hallituksen vuosikertomuksesta 2017
21.1.2019(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 2018
16.1.2019(suomi) Lapsiasiavaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle lastensuojelulain muuttamisesta (HE 237/2018 vp)

Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.