Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on vaikuttaa yleisellä yhteiskunnallisella tasolla siten, että lapsen oikeudet tulevat huomioon otetuiksi muun muassa lainsäädännössä. Lapsiasiavaltuutetulla ei ole toimivaltaa ratkaista yksittäisten lasten tai perheiden asioita eikä lapsiasiavaltuutettu voi antaa niihin liittyviä kannanottoja. Lapsiasiavaltuutettu ei myöskään voi muuttaa toisten viranomaisten päätöksiä tai käsitellä niitä koskevia kanteluita. Lapsiasiavaltuutetun tehtävistä on säädetty lailla lapsiasiavaltuutetusta (1221/2004).

Lisätietoa lapsen ja perheen palveluista ja oikeusturvasta löytyy oikealta kohdasta ”Tietoa lapselle ja perheelle tarjottavista palveluista ja oikeusturvasta”.

Lapsiasiavaltuutetun toimiston selosteet henkilötietojen käsittelystä eri tilanteissa löytyvät oikealta kohdasta ”Tietosuojakäytäntö”.


Postiosoite:

Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Vapaudenkatu 58 A, 3. Krs
40100 Jyväskylä

Sähköposti: lapsiasiavaltuutettu@oikeus.fi
Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)oikeus.fi
Sosiaalinen media: www.facebook.com/lapsiasiavaltuutettu, @Lapsiasia
Vaihde: +358 (0)295 666 850
Faksi: (014) 337 4248

Lapsiasiavaltuutettu Pekkarisen tapaamis- ja esiintymispyynnöt hallinnollinen avustaja Rautiolle, ei virasto-osoitteeseen.

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista (laki lapsiasiavaltuutetusta 2 §). Tehtävässään lapsiasiavaltuutettu saa runsaasti kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin. Pyydämme kaikkia kutsujia pohtimaan, miten lapsiasiavaltuutetun osallistuminen tilaisuuteen edistää lapsen oikeuksia ja lähettämään lyhyen perustelun kutsun yhteydessä. Perusteluista kerätään tietoja vuositilastointia ja lapsiasiavaltuutetun tehtävän arvioimista varten (ks. tietosuojaseloste).

HUOM! Sähköpostiyhteys ei ole suojattu.

Lapsiasiavaltuutetun toimistossa työskentelevät

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen

Hallinnollinen avustaja Pirkko-Liisa Rautio 
lapsiasiavaltuutetun sihteeri
tiedotusvälineiden yhteydenotot

Lakimies Jaana Tervo  (1.9.2019 – 30.8.2020)
lausunnot, aloitteet
Eduskunta-kertomus
YK:lle annettava määräaikaisraportointi

Erikoistutkija Terhi Tuukkanen
lapsitutkimus ja Lapsibarometri
lasten osallisuus
lapsen oikeuksien viestintä, lastensivut.fi

Ylitarkastaja Anssi Pirttijärvi
Valtioneuvostolle annettava kertomus (Vuosikirja)
kansalaisyhteydenotot
kansainväliset asiat
lastensivut.fi

Lakimies Merike Helander (opintovapaalla 1.9.2019 – 30.8.2020)

Ylitarkastaja Anne Hujala (poissa toistaiseksi)

Lapsiasiavaltuutetun toimiston viestinnästä vastaa Mainostoimisto SST Oy.


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.