Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on vaikuttaa yleisellä yhteiskunnallisella tasolla siten, että lapsen oikeudet tulevat huomioon otetuiksi muun muassa lainsäädännössä. Lapsiasiavaltuutetulla ei ole toimivaltaa ratkaista yksittäisten lasten tai perheiden asioita eikä lapsiasiavaltuutettu voi antaa niihin liittyviä kannanottoja. Lapsiasiavaltuutettu ei myöskään voi muuttaa toisten viranomaisten päätöksiä tai käsitellä niitä koskevia kanteluita. Lapsiasiavaltuutetun tehtävistä on säädetty lailla lapsiasiavaltuutetusta (1221/2004).

Tietoa lapselle ja perheelle tarjottavista palveluista ja oikeusturvasta

Lapsiasiavaltuutetun toimiston selosteet henkilötietojen käsittelystä eri tilanteissa löytyvät oikealta kohdasta ”Tietosuojakäytäntö”.


Postiosoite:

Lapsiasiavaltuutetun toimisto
Vapaudenkatu 58 A, 3. krs
40100 Jyväskylä

Sähköposti: lapsiasiavaltuutettu(at)oikeus.fi
Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi(at)oikeus.fi
Sosiaalinen media:
Facebook
Twitter
Instagram
You Tube

Vaihde: +358 (0)295 666 850

Lapsiasiavaltuutettu Pekkarisen tapaamis- ja esiintymispyynnöt hallinnollinen avustaja Rautiolle, ei virasto-osoitteeseen.

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on edistää lapsen edun ja oikeuksien toteutumista (laki lapsiasiavaltuutetusta 2 §). Tehtävässään lapsiasiavaltuutettu saa runsaasti kutsuja erilaisiin tilaisuuksiin. Pyydämme kaikkia kutsujia pohtimaan, miten lapsiasiavaltuutetun osallistuminen tilaisuuteen edistää lapsen oikeuksia ja lähettämään lyhyen perustelun kutsun yhteydessä. Perusteluista kerätään tietoja vuositilastointia ja lapsiasiavaltuutetun tehtävän arvioimista varten (ks. tietosuojaseloste).

HUOM! Sähköpostiyhteys ei ole suojattu.

Lapsiasiavaltuutetun toimistossa työskentelevät

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen

Hallinnollinen avustaja Pirkko-Liisa Rautio 
Lapsiasiavaltuutetun sihteeri
Tiedotusvälineiden yhteydenotot

Viestintäsuunnittelija Pia Pihlainen (13.11.2019 – 31.12.2020)
Lapsen oikeuksien viestintä
Verkkosivu-uudistus

Lakimies Jaana Tervo  (1.9.2019 – 31.8.2020)
Lausunnot ja aloitteet
Eduskuntakertomus
YK:lle annettava määräaikaisraportointi

Erikoistutkija Terhi Tuukkanen
Lapsitutkimus ja Lapsibarometri
Lasten osallisuus

Ylitarkastaja Katja Mettinen (1.8.2020 alkaen)

Lakimies Merike Helander (opintovapaalla 1.9.2019 – 31.8.2020)

Ylitarkastaja Anne Hujala (poissa toistaiseksi)


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.