YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentit

YK:n lapsen oikeuksien komitea valvoo YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen (SopS 59 ja 60/1991) toimeenpanoa sopimusvaltiossa. Komitea julkaisee toimeenpanon tueksi yleiskommentteja, joissa se esittää tulkintansa sopimuksessa taatuista oikeuksista sekä yksittäisten artiklojen osalta että erilaisissa temaattisissa kysymyksissä. Tähän mennessä komitea on julkaissut yhteensä 24 yleiskommenttia.

Yleiskommentit ovat tärkeä työkalu yleissopimuksen sisällön ja sen asettamien velvoitteiden ymmärtämiseksi jokaiselle, jonka toiminta koskettaa lapsia. Yleiskommentit koskettavat muun muassa julkista tai yksityistä sosiaali- tai terveydenhuoltoa, tuomioistuimia, hallintoviranomaisia ja lainsäädäntöelimiä.

Suomeksi käännetyt yleiskommentit (käännökset epävirallisia):

Kaikki yleiskommentit löytyvät lapsen oikeuksien komitean verkkosivuilta.

Ruotsinkieliset yleiskommentit löytyvät Ruotsin lapsiasiavaltuutetun (Barnombudsmannen) verkkosivuilta.


Uutiskirje

Alla olevalla lomakkeella voit tilata itsellesi lapsiasiavaltuutetun uutiskirjeen.

Kiitos tilauksesta.